Topgrafik

Partner Peter Dallerup

26332626
Peter Dallerup
Boli-con partner
Peter Dallerup
Geografisk område
Odense, Nordfyn, Kerteminde, Nyborg
Bedre Boligrådgivning

Juelsgade 31
5000 Odense C

Tlf. 26332626
bbr@bedreboligraadgivning.dk
bedreboligraadgivning.dk

Kontakt Peter Dallerup

Tilstandsrapport og el-rapportEnergimærkningByggeteknisk køberrådgivningBygherrerrådgivningNybyggeri, om- og tilbygningTæthedsprøvning og bygningstermografiDrift og vedligeholdelse

Ingeniør Peter Dallerup er rådgivende ingeniør, beskikket bygningssagkyndig, energikonsulent for alle typer ejendomme og Bedre Boligrådgiver. Peter har udført rapporter på mere end 1.000 ejendomme og har blandt andet udført energiscreeninger og mærkninger af kommunale bygninger i Kerteminde, Næstved og Vejle kommuner.

Peter har stor erfaring som bygherrerådgiver på alle niveauer. Peter fører tilsyn med nybyggeri, rådgiver ejer- og AB-foreninger, samt har igennem de seneste år gennemført ombygninger, energimærkninger og andre ingeniøropgaver for store ejendomsselskaber. Ingen opgaver er for små, ingen opgaver er for store.