Nybyggeri, om- og tilbygning

Spar op til 50%

JA, kontakt mig

Tilstandsrapport og el-rapportEnergimærkningByggeteknisk køberrådgivningAnden bygningsrådgivning

Spar op til 50%

JA, kontakt mig

Tilstandsrapport og el-rapportEnergimærkningByggeteknisk køberrådgivningAnden bygningsrådgivning

Når I skal bygge nyt eller bygge om/til

For de fleste har det været en mangeårig drøm, når de bygger et nyt hus eller vil gennemføre en større om- eller tilbygning. Men for nogle bliver drømmen desværre et mareridt, når det viser sig, at huset ikke lever op til forventningerne. Måske er det fyldt med fejl og mangler. Byggeriet bliver forsinket i månedsvis. Eller også skrider budgettet for jer. Måske bygger I hus for første gang? Selvom man er gør-det-selv håndværkeren og har gode håndværkervenner, familie og naboer, der gerne vil hjælpe, er det en god idé at supplere med uvildig rådgivning. Formøde Hos Boli-con starter vi ofte et byggeprojekt op ved at afholde et uforpligtende møde. Mødet afholdes gerne på tegnestuen eller der, hvor byggeriet skal foregå. Til mødet anbefaler vi jer at medbringe en ønskeliste eller mest muligt tegningsmateriale (planer, facader og evt. snit) af de bestående forhold (ved om- og tilbygninger), herunder tegninger af kloakforhold, evt. afløbsforhold samt matrikelkort. Det er godt at medbringe skøde, evt. tinglysningsdokumenter, lokalplaner, BBR-meddelelse og lignende. Endelig er det nødvendigt for Boli-con partneren at kende jeres økonomiske ramme for byggeriet. Ved mødet drøftes jeres ønsker og krav til byggeriet. Skitseforslag Herefter udarbejder vi et skitseforslag, som er et idéoplæg. De enkelte idéer fremlægges, og vi fastlægger tilsammen præmisserne for det endelige projekt. Skitseforslaget udføres oftest i 3D tegninger. Myndighedsprojekt Når projektets udformning er fastlagt i et projektforslag, udarbejdes myndighedsprojekt, hvilket er de målfaste tegninger og beskrivelser, der skal til for, at kommunerne giver jer byggetilladelse. Materialet skal opfylde helt faste retningslinjer, der dog kan være forskellige fra kommune til kommune. Hertil kommer også energirammeberegning. Hovedprojekt I hovedprojektet beskrives byggeriet både i tegninger og skrift. Alle materialer, dimensioner og arbejdets udførelse beskrives i mindste detalje. Ud fra dette kan en håndværker/entreprenør give tilbud og udføre arbejdet. Det er grundlaget for den kontrakt, I kan tegne med entreprenøren. Kontrakten med entreprenøren indeholder desuden tidsplan og kan indeholde aftale om garantistillelser og evt. dagbøder, hvis byggeriet trækker ud. Hovedprojekt og myndighedsprojekt kan ofte sammenfattes i et projekt ved parcelhus og ved om- og tilbygningsarbejder. CO2 udslip I kan også få foretaget beregninger af husets energiforbrug og CO2-udslip. Vigtigt er, at byggefirmaet bagefter skal dokumentere, at bygningen i praksis bruger meget lidt energi. Der findes også Svanemærkede huse, hvor man er helt sikker på, at materialer og bygningsarbejdet belaster miljøet mindst muligt. Byggestyring I kan også tilvælge ”byggestyring”, hvilket betyder, at vi møder op til de forudbestemte byggemøder evt. hver 14. dag, besigtiger byggeriet og laver status. I byggemøderne deltager alle byggeriets implicerede parter. Boli-con partneren skriver alle aftaler og tidsplaner ned i et byggereferat, som I får tilsendt. Kontakt Boli-con partneren allerede i dag for en uforpligtende snak. Find din Boli-con partner her.   Relatererede ydelser: #Energimærkning #Bygherrerådgivning

Vi kan hjælpe dig med ny­byggeri, om- og til­bygning.

Kontakt en Boli-con konsulent i dag og få et uforpligtende tilbud.

Vælg din Boli-con partner

© Boli-con – Ydelser – Nybyggeri, ombygning og tilbygning