Tæthedsprøvning og bygningstermografi

Spar op til 50%

JA, kontakt mig

Tilstandsrapport og el-rapportEnergimærkningByggeteknisk køberrådgivningAnden bygningsrådgivning

Spar op til 50%

JA, kontakt mig

Tilstandsrapport og el-rapportEnergimærkningByggeteknisk køberrådgivningAnden bygningsrådgivning

Trykprøvning – er din bygning tæt?

En trykprøvning/tæthedsprøvning beskriver utætheder i din bygnings klimaskærm.

Ofte oplever man, at:

• Hvis huset er utæt, slipper varmen ud, f.eks. omkring vinduer, døre og ved samlinger mellem bygningsdele. Det medfører varmetab og dårlig komfort, da den varme indeluft siver ud, og den kolde udeluft presses ind gennem klimaskærmen.

• I meget utætte huse kan der opleves store trækgener. Endda også selvom huset er velisoleret, hvilket kan medføre dårlig komfort.

• En utæt klimaskærm kan også medføre skader på bygningen, da damptrykket inde fra bygningen siver ud i konstruktionerne, hvilket kan medføre utilsigtet fugtophobning i f.eks. tagkonstruktionen.

Særligt om nye bygninger gælder det, at bygningsreglementet i dag stiller krav til, at bygningen skal overholde en vis tæthed. En trykprøvning/tæthedsprøvning af et nybyggeri er således dit bevis på, at bygningen overholder de krav, som er stillet i bygningsreglementet. Desuden skal resultatet også bruges, når energikonsulenten skal energimærke det færdige byggeri.

Hvordan foregår en trykprøvning/tæthedsprøvning?
Når Boli-con konsulenten tester din bygning, monterer konsulenten en speciel dør i en vilkårlig yderdørsåbning. Her monterer konsulenten en blæser, der kan sætte et over- eller undertryk på bygningen.

Inden testen kan startes, sørger konsulenten for, at alle yderdøre og vinduer er lukket, samt at åbninger mod det fri som f.eks. emhætter, afløb og ventilationskanaler er afdækket. Når alt er klar, startes blæseren, og bygningen testes ved over- og undertryk i henhold til Standarden ISO 9972:2015.

Kontakt Boli-con konsulenten allerede i dag for en uforpligtende snak om trykprøvning. Find din Boli-con konsulent her.


Relaterede ydelser: #Tilstandsrapport og El-rapport #Huseftersynsordning og ejerskifteforsikring

Vi kan hjælpe dig med tætheds­prøvning og bygnings­termografi.

Kontakt en Boli-con konsulent i dag og få et uforpligtende tilbud.

Vælg din Boli-con partner

© Boli-con – Ydelser – Tæthedsprøvning og bygningstermografi