Få et overblik over din bygnings stand

Som bygningsejer eller forening, er det altid en god idé at have et overblik over sin bygnings stand. Det kan blandt andet opnås gennem drift og vedligehold af bygninger, udfra en vedligeholdelsesplan.

Det omfatter alt fra regelmæssig rengøring, vedligeholdelse af VVS-installationer, elektriske systemer til inspektion og reparation af tag, facade samt bygningskonstruktioner. 

Vi hjælper kunder i hele Danmark.

kontakt os

Hvad er en drift og vedligeholdelsesplan?

En drift og vedligeholdelsesplan er en detaljeret plan, der beskriver alle de nødvendige opgaver, der skal udføres på en ejendom, for at opretholde dens tilstand og forlænge dens levetid. 

En sådan plan er afgørende for at sikre, at bygningsejere undgår uventede problemer, og at deres ejendom opretholdes i god stand.

En drift og vedligeholdelsesplan, indeholder en skematisk redegørelse for nødvendige arbejder indenfor den aftalte horisont, som typisk er på 5 og 10 år, men også flere år. Med en sådan redegørelse vil det være muligt at planlægge økonomisk optimalt.

Boli-con udarbejder din drift og vedligeholdelsesplan, ud fra en grundig gennemgang af bygningen, som danner grundlag med en helt konkret beskrivelse af ejendommens stand, og redegøre på samme tid for bygningsmæssige brister.

Vi kan med udgangspunkt i drifts- og vedligeholdelsesplanen ligeledes bistå i jeres fortsættende arbejde med udbud, kontrahering, samt tilsyn med arbejdet.

Din Boli-con partner, har som udgangspunkt et bredt byggeteknisk fundament, herunder et grundigt kendskab til el- og VVS-installationer, men benytter også et tæt netværk af samarbejdspartnere til mere specifikke, og dybdegående beskrivelser af foreksempel el- og VVS.

drift-og-vedligehold

Hvorfor er en drift og vedligeholdelsesplan vigtig?

En drift og vedligeholdelsesplan giver flere fordele for bygningsejere, herunder:

  • Forebyggelse af uventede reparationer og udgifter: Ved at udføre regelmæssig vedligeholdelse og inspektion, kan man opdage problemer og forebygge større skader og reparationer.
     
  • Forlængelse af ejendommens levetid: Ved at opretholde en god stand på ejendommen, kan man forlænge dens levetid og samtidig øge dens værdi.
     
  • Energioptimering: Ved at udføre energioptimering, kan man reducere energiforbruget og dermed også energiudgifterne.
     
  • Sundere og mere sikre bygningsforhold: Regelmæssig rengøring og vedligeholdelse af ventilations- og VVS-systemer, kan forbedre bygningsforholdene og øge beboernes sikkerhed og sundhed.

Kontakt os for drift og vedligehold af bygninger

Kontakt os i dag på telefonnummeret 65 48 18 88, eller send os en e-mail på kontakt@boli-con.dk, for mere information om vores tjenester og priser. 

Vi står altid klar til at hjælpe dig med at opretholde din bygnings gode stand, og undgå uventede omkostninger med drift og vedligehold af bygningen.