Få et overblik over din bygnings stand

Som bygningsejer eller forening er det altid en god idé at have et overblik over sin bygnings stand. Det kan blandt andet opnås gennem en drifts- og vedligeholdelsesplan.

En drifts- og vedligeholdelsesplan indeholder en skematisk redegørelse for nødvendige arbejder inden for den aftalte horisont, som typisk er på 5 og 10 år, men også flere år. Med en sådan redegørelse vil det være muligt at planlægge økonomisk optimalt.

Boli-con udarbejder din drifts- og vedligeholdelsesplan ud fra en grundig gennemgang af bygningen, som danner grundlag helt konkret beskrivelse af ejendommens stand og redegør på samme tid for bygningsmæssige brister.

Boli-con  kan med udgangspunkt i drifts- og vedligeholdelsesplanen ligeledes bistå i jeres fortsættende arbejde med udbud, kontrahering, samt tilsyn med arbejdet.

Din Boli-con partner har som udgangspunkt et bredt byggeteknisk fundament, herunder et grundigt kendskab til el- og VVS-installationer, men benytter også et tæt netværk af samarbejdspartnere til mere specifikke og dybdegående beskrivelser af for eksempel el- og VVS.

1