1

Martin Sommer Thomsen

Indehaver af MST-Bygtjek i Middelfart

Geografisk område:
Martin dækker Middelfart, Fredericia og Kolding

Martin Sommer Thomsen er indehaver af MST Bygtjek i Middelfart og partner i Boli-con

MST Bygtjek

MST Bygtjek varetager alle typer af opgaver i forbindelse med salg og køb af bolig samt ydelser i forbindelse med nybyggeri og om- og tilbygning, såsom

  • Tilstandsrapport
  • El-installationsrapport
  • Energimærkning af små og store bygninger
  • Bygherrerådgivning

Yderligere tilbyder MST Bygtjek også fugtteknisk rådgivning, taksering af bygningsskader og benyttes ofte som skønsmand i syn- og skønssager.


Martin Sommer Thomsen
Martin Sommer Thomsen, som er indehaver af MST Bygtjek, har altid beskæftiget sig med bygninger eller byggeri på den eller anden måde. Allerede inden han blev uddannet som tømrer i 1975 havde han i flere år arbejdet som tømrerarbejdsmand. Tømrerfaget holdt han fast i nogle år endnu, men valgte at læse videre. I 1985 kunne han kalde sig bygningsingeniør fra Odense Teknikum.

Derefter har han arbejdet som rådgivende ingeniør med hovedvægt på energiberegninger, varme og ventilation, han har foretaget byggestyring og entrepriseledelse på blandt andet Fynsværket og Storebæltsbroen og siddet som taksator for bygningsskader hos Codan. 

Efterfølgende er Martin blevet beskikket bygningssagkyndig og energikonsulent og har i en årrække arbejdet som energikonsulent hos en større kæde af ingeniører i Danmark.

I 2015 blev Martin efteruddannet til Bedre Boligrådgiver og startede i den forbindelse som selvstændig ingeniør.

Referencer
Martin har udarbejdet flere tilstandsrapporter og energimærker, end han kan tælle til, og har udført tilsyn på en del boliger i forbindelse med nybyggeri.

Af større projekter kan nævnes:

  • Taksatorarbejde for GF og Tryg Forsikringer (Opgørelse af storm og stormflodsskader efter stormen Bodil i 2013)
  • Energimærket en del af Olav de Lindes ejendomme i Odense 
  • Energimærket en del af Kerteminde kommunes ejendomme
  • Energimærkning af bygninger i Stifterne Fyns Stift og Viborg Stift 
  • Energimærket en del af Karsten Bill Rasmussens ejendomme Odense