1

Ole Christensen

Indehaver af Ingeniørconsult ApS i Støvring

Geografisk område:
Ole dækker Aalborg, Rebild, Vesthimmerland og Mariagerfjord

Kompetencer: Som byggesagkyndig varetager Ole alle typer af opgaver i forbindelse med salg og køb af bolig, herunder:

  • Tilstandsrapporter
  • Energimærkning (Herunder også energimærkning af etageejendomme)
  • Køberrådgivning
  • Opmålinger/tegninger
  • Byggetekniske rapporter

Yderligere foretager Ole projektering og udarbejdelse af tegninger i forbindelse med nybyggeri og renovering, herunder energirammer og kloakplaner. 

Baggrund: 
Ole er uddannet teknikumingeniør og kunne nogle år senere kalde sig civilingeniør med speciale i indeklima og energiøkonomi. Ole arbejdede som rådgivende ingeniør indtil han startede eget entreprenørfirma. I forbindelse hermed tog han kloakmestereksamen og blev autoriseret kloakmester. Efter nogle år som selvstændig entreprenør blev han beskikket bygningssagkyndig og energikonsulent af Erhvervsstyrelsen. Herefter blev han selvstændig ingeniør med firmaet – Ingeniørconsult. Ole har stor byggeteknisk erfaring og har blandt andet udarbejdet over 1.000 tilstandsrapporter og energimærker. 

Boli-con partner: 
Ole har en særdeles alsidig uddannelse og erfaringsgrundlag, som han både anvender i sit eget firma og som partner i Boli-con.