En Boli-con partner er din sikkerhed for ordentlige arbejde, når du skal bygge om, bygge til eller bygge nyt

For de fleste er det en mangeårig drøm, der går i opfyldelse, når de bygger et nyt hus eller vil gennemføre en større om- eller tilbygning. Men for nogle bliver drømmen et mareridt, hvis huset ikke lever op til forventningerne.

Måske er det fyldt med fejl og mangler, byggeriet bliver forsinket i månedsvis, eller også skrider budgettet.

Uanset om du selv er håndværker eller har gode håndværksmæssige evner og har tænkt dig at udføre projektet selv, eller om du får en byggevirksomhed til, er det altid en god idé at supplere sit projekt med uvildig rådgivning.

Formøde 
Hos Boli-con starter vi ofte et byggeprojekt med et uforpligtende møde, hvor vi drøfter dine ønsker og krav til byggeriet. Mødet afholdes på tegnestuen eller der, hvor byggeriet skal foregå. Til mødet anbefaler vi dig at medbringe en ønskeliste eller mest muligt tegningsmateriale (planer, facader og evt. snit) af de bestående forhold (ved om- og tilbygninger), herunder tegninger af kloakforhold, evt. afløbsforhold samt matrikelkort. Det er godt at medbringe skøde, evt. tinglysningsdokumenter, lokalplaner, BBR-meddelelse og lignende. Endelig er det nødvendigt for Boli-con partneren at kende jeres økonomiske ramme for byggeriet. 

Skitseforslag 
Herefter udarbejder vi et skitseforslag, som er et idéoplæg. De enkelte idéer fremlægges, og vi fastlægger i fællesskab præmisserne for det endelige projekt. Skitseforslaget udføres oftest i-3D tegninger.

Myndighedsprojekt
Når projektets udformning er fastlagt i et projektforslag, udarbejdes myndighedsprojekt, hvilket er de målfaste tegninger og beskrivelser, der skal til, for at kommunen giver dig byggetilladelse. Materialet skal opfylde helt faste retningslinjer, som dog kan være forskellige fra kommune til kommune. Hertil kommer også energirammeberegning.

Hovedprojekt
I hovedprojektet beskrives byggeriet både i tegninger og skrift, og elle materialer, dimensioner og arbejdets udførelse beskrives i mindste detalje. Ud fra dette kan en håndværker/entreprenør give tilbud og udføre arbejdet. Ovenstående er grundlaget for den kontrakt, du kan tegne med entreprenøren. Kontrakten med entreprenøren indeholder desuden tidsplan og kan indeholde aftale om garantistillelser og evt. dagbøder, hvis byggeriet trækker ud. Hovedprojekt og myndighedsprojekt kan ofte sammenfattes i et projekt ved parcelhus og ved om- og tilbygningsarbejder.

Byggestyring
Du kan tilvælge ”byggestyring”, hvilket betyder, at vi møder op til de forudbestemte byggemøder evt. hver 14. dag, besigtiger byggeriet og laver status. I byggemøderne deltager alle byggeriets implicerede parter. Din Boli-con partner skriver alle aftaler og tidsplaner ned i et byggereferat, som du får tilsendt efterfølgende.

CO2-udslip 
Du har mulighed for at få foretaget beregninger af husets energiforbrug og CO2-udslip. Her skal byggefirmaet bagefter dokumentere, at bygningen i praksis bruger meget lidt energi. Der findes også Svanemærkede huse, hvor du er helt sikker på, at materialer og bygningsarbejdet belaster miljøet mindst muligt.

Kontakt Boli-con for en uforpligtende snak. 

1

1