En tæthedsprøvning identificerer utætheder i din bygnings klimaskærm

En tæthedsprøvning/trykprøvning identificerer og beskriver utætheder i bygningens klimaskærm.

Utætheder findes for eksempel omkring vinduer, døre og ved samlinger mellem bygningsdele.

Hvis huset er utæt, siver den varme indeluft ud, og den kolde udeluft pressen ind gennem klimaskærmen. Det medfører varmetab og dermed en højere varmeregning.

I meget utætte huse kan der opleves store trækgener, endda også selvom huset er velisoleret. Det forringer den temperaturmæssige komfort, som vi normalt ikke tænker over i huse, hvor vi kan holde varmen i almindelig påklædning.

En utæt klimaskærm kan også medføre skader på bygningen, da damptrykket inde fra bygningen siver ud i konstruktionerne. Det i sig selv kan medføre utilsigtet fugtophobning i f.eks. tagkonstruktionen, hvor ophobningen kan medvirke til nedbrud i træværket og ødelægge potentiel isolering, som igen forringer isoleringsevnen.

Særligt for nye bygninger stiller bygningsreglementet krav til, at bygningen skal overholde en vis tæthed.

En trykprøvning/tæthedsprøvning af et nybyggeri er således dit bevis på, at bygningen overholder de krav, som er stillet i bygningsreglementer.

Desuden skal resultatet for tæthedsprøvningen også bruges, når energikonsulenten skal energimærke det færdige byggeri.

Hvordan foregår en trykprøvning/tæthedsprøvning?
Når din Boli-con partner tester din bygning, monterer han en speciel dør i en vilkårlig yderdørsåbning. Her monteres en blæser, der kan sætte et over- eller undertryk på bygningen.

Inden testen kan startes, sørger konsulenten for, at alle yderdøre og vinduer er lukket, samt at åbninger mod det fri som f.eks. emhætter, afløb og ventilationskanaler er afdækket.

Når alt er klar, startes blæseren, og bygningen testes ved over- og undertryk i henhold til Standarden ISO 9972:2015.

Termografering
Termografering er også en metode, hvorpå utætheder i din bolig afdækkes. Her benyttes et termografiapparat, som med infrarød stråling afslører, hvor varmen siver ud, og kulden trænger ind.

Du kan læse mere om termografering her.

1